Liên hệ

 

Công ty TNHH Bach’s Coffee

Số GCNĐKKD: 0001122233
Điện thoại: (+84) 2553 846 888
Hotline: (+84) 919 402 403
Fax: (+84) 2553 846 888

Cơ sở 1: Bach’s Coffee

Địa chỉ: 235 đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0814.202345

Cơ sở 2: Bach’s Legend Coffee

Địa chỉ: Hẻm 210 đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 02553 846 888 – Hotline: 081 4422345.

Cơ sở 3: Bach’s Coffee Take Away

Địa chỉ: Trung tâm thể thao Trần Phú số 78 Tô Hiến Thành, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0849 122279